حسین(برادر صاحب وبلاگ): محسن معروف به هنوز بر اثر سانحه رانندگی(موتور)در سن27 سالگی در گذشت.

                                                                                              روحش شاد.